سفارش تبلیغ
صبا
مشکل کارهای ما این است که برای رضای همه کار میکنیم جز خدا !

 

شهید هادی :

 

مشکل کارهای ما این است که برای رضای همه کار میکنیم جز خدا

+ نوشته شـــده در یکشنبه 92 خرداد 5ساعــت ساعت 12:0 صبح تــوسط یک مسلمان | نظر بدهید