سفارش تبلیغ
صبا
کانال کمیــــــــــل

من می نویسم “کانــــــال”

ســــــرمایی ها یاد کولر می افتند....
دیپلماتــــــ ها یاد  سوئز.
سیاستمداران یاد شبکه های رسانه ملی


اما امام خامنه ای یاد حنظله می افتد.....
یاد “کمیــــــــــل”. . .


خدا را شــــــــکر زبان رهبرم را می فهمم ...
به یاد پرستوی گمنــــــــام کانال کمیــــــــــل...


شهید ابراهیــــــــم هــــــــادی..*بر گرفته شده از کآنال سآیبـــــری کمیــــــــــل

 

13668878932.jpg

داداش ابراهیم ، میشه تعریف کنی تو کانال کمیل چه اتفاقاتی افتاد ...

همون کانالی که آخرین نفس هاتو اونجا کشیدی .. قطعا اونجا هم از سورهای امام حسینی برقرار بوده ..

برام دعا کن که سخت محتاجم.

 

55.jpg

 


+ نوشته شـــده در پنج شنبه 92 مرداد 31ساعــت ساعت 4:32 عصر تــوسط یک مسلمان | نظر