سفارش تبلیغ
صبا
یا علـــــــــی , مددی

 

 

ابوتراب را گفتند : یا علی ما فعلت حتی تصیر علیا ؟

چه کردی که "علی" شدی؟

حضرت فرمودند: إنّی کنتُ بوابّاً لقلبی.

نگهبان دلم بودم!

 

 


+ نوشته شـــده در دوشنبه 93 مرداد 6ساعــت ساعت 1:12 صبح تــوسط یک مسلمان | نظر