سفارش تبلیغ
صبا
حی علی العزا . . .

 

 

سلام بر حسین

سلام بر محرم ...

روزهای قبل از شروع ماه محرم خیلی عجیب و شورانگیزن.. همیشه وقتی میدونی قراره چه اتفاقی در آینده برات بیفته دلهره و دلشورت بیشتره..

همه آسمانیا و زمینا همه کائنات همه موجودات میدونن بزودی بزرگترین مصیبت عالم قراره اتفاق بیفته ..

حی علی العزا ...

...

توذهنت مدام تکرار میشه که حسین میا به کوفه ؛ کوفه وفا نداره

...

هنوز همه هستن.. عمو هست داداش هست پسرعمو هست پسر عمه ها هستن 

 راحت بخواب رقیه خاتون هنوز ب ا ب ا هست ...

.


+ نوشته شـــده در یکشنبه 93 مهر 27ساعــت ساعت 3:44 عصر تــوسط یک مسلمان | نظر